Εμπορικό Σήμα

ΟΠΕΝ ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

Σωκράτους 5
173 41 Αγ. Δημήτριος, Αττικής
ΑΦΜ: 95720848
Τηλέφωνο: 2109848456
Φαξ: 2109841377
e-mail: dpetropoulos@ath.forthnet.gr